Een meisje – Toon TellegenEen meisje

Ze danst, 
ze danst met lange, ranke passen, 
langzaam en aandachtig, 
ze houdt haar ogen dicht,

ze danst door deuren en door ramen 
en door lange lankmoedige dagen- 
hout, glas en uren vallen in splinters rond haar neer-

en telkens als ze niet meer kan 
en bijna, bijna valt, 
denk ze: Ik? 
ik val niet, ik dans.

Toon Tellegen